โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบฐาน้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ-มทร.สุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)
 303 ครั้ง