ข้อมูลติดต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์/โทรสาร : 035709096

 

ลำดับที่

ชื่อผู้ประสานงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail address

1

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ

รองคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์/โทรสาร: 035-709096

มือถือ: 083-5414267 

        

supat_29@hotmail.com

2

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน 

ผู้ช่วยคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์/โทรสาร: 035-709096

มือถือ: 086-7246178 

wichian.d@rmutsb.ac.th

3

นางสาววิจิตรา  กลั่นน้ำทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์/โทรสาร: 035-709096

มือถือ: 085-4229691

wichitra_ae@hotmail.com42 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 592 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1768 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1768 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ