มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561‏

          อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผศ.นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทรัพยากรในท้องถิ่นจากผลงานวิจัยกับชุมชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานจัดนิทรรศการ“อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        

        

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.agri.rmutsb.ac.th/website/news.php?id=7340 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 16 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 159 ครั้ง
  • ปีนี้ : 159 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 159 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ