อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

          อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ดารานัย รบเมือง  นางสาวกานดาวดี โนชัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และอาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 251 ครั้ง
  • ปีนี้ : 683 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 683 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ